Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord
Projekt i fokus: Linero

Energirenovering med omtanke på Linero

11 apr 2017 11 april 2017 11 apr 2017 11 april 2017 april 2017
rundvandring
Rundvandring på nyrenoverade Linero med de samarbetande aktörerna LKF, IVL, Lunds kommun och Kraftringen. Tillsammans ingår de i EU-finansierade projektet Cityfied. Foto: Tobias Sterner
1/15
linero-2
2/15
torget
3/15
linero
4/15
fredrik
5/15
arbetare
6/15
skylt
7/15
rundvandring
Rundvandring på nyrenoverade Linero med de samarbetande aktörerna LKF, IVL, Lunds kommun och Kraftringen. Tillsammans ingår de i EU-finansierade projektet Cityfied. Foto: Tobias Sterner
8/15
entre
9/15
lagenhet
10/15
varmepump
11/15
fasad
12/15
fasad-detalj
13/15
fasad-detalj-2
14/15
fasadtvatt
15/15
FAKTALinero

Var: Linero, Lund
Ägs av: Lunds kommuns Fastighets AB
Vad: Hyresrätter i bostadskvarteren Eddan och Havamal
Byggår: 1969-1972
Antal lägenheter: Totalt 681, varav 379 ingår i renoveringen
Bebyggd area där renovering genomförs: 40,400m2
Produktionskostnad: 200 miljoner kronor (?)
Målet med renovering: Högre energistandard till en kostnad som hyresgästerna har råd med.
Cityfied-samarbete: Lunds kommun, LKF, Kraftringen och IVL Svenska
Projekttid: April 2014 och under en femårsperiod.

Källa: LKF
FAKTACityfied i 5 punkter
  • Strategi för framtidens smarta städer: Minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser, öka användningen av förnybara energikällor. Detta ska ske genom att utveckla och implementera innovativa tekniker och metoder för renovering av äldre bostadsområden och genom att implementera smarta el-och fjärrvärmenät samt gränssnitt mot informationsteknologi (ICT).
  • Demosajter: Storskaliga demosajter som visar holistisk renovering av äldre bostadsområden skapas i städerna Laguna de Duero-Valladolid (Spanien), Soma (Turkiet) och Lund (Sverige). En omfattande renovering av byggnader, innovativ teknik för fjärrvärme och -kyla, en uppsättning lösningar för att förbättra styrningen av elnät och öka mängden lokalt producerad el, kommer att genomföras för att skapa en kraftfull, replikerbar modell som kan användas runt om i Europa.
  • Renoveringsmetoder: Skapa processer för planering, utveckling och spridning av energieffektiva åtgärder för renovering av bostadsområden. Detta ger utsläppsfria städer och urbana områden med låg energianvändning. Utgångspunkt är den teknik som finns tillgänglig för renovering av klimatanläggningar på områdesnivå. Inkludera lokal elproduktion. Förnyelsebar energi och tillvaratagande av spillvärme är viktigt i en strategi för ren energi som drastiskt kommer minska utsläppen av koldioxid.
  • Kunskapsspridning: Informera om vinsterna med energibesparingar i stadsmiljön för att öka människors medvetenhet och förändra beteenden i en mer hållbar riktning.
  • Vetenskapliga och tekniska mål: systemisk metod för holistisk och storskalig renovering av äldre bostadsområden och identifiering av innovativa tekniker, metoder och lösningar för att förbättra: storskaliga renoveringar/fjärrvärme och fjärrkyla/förbättrad styrning av elnät/förbättrad energibalans/en utveckling mot så kallade Nearly Zero-Energy Districts
Källa: cityfied.eu
Tack vare EU-projektet Cityfied har flera aktörer förenats kring renoveringen av bostadsområdet Linero i Lund. Kommunala fastighetsbolagets strategi är att noga väga åtgärderna för att kunna hålla hyrorna nere.
Det var Lineros tur nu. Sjuttiotalsområdet i Lunds östra utkant ritades av ”husarkitekten” Sten Samuelson på Lunds Kommuns Fastighets AB och uppfördes under 1969 till 1972.  De två kvarteren Havamal och Eddan ligger på varsin sida utmed genomfartsgatan Vikingavägen och det var bland annat buskagen och carportarna just där som tidigare skapade en upplevd otrygg miljö i området.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: